ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ászf letöltésÁSZF Letöltés

1. AZ ELADÓ ADATAI

1.1 Név: Bot-Mil Hungary Kft. (a továbbiakban: "Bot-Mil Hungary")
Székhely: 4033 Debrecen Kádas utca 28
Cégjegyzékszám: 01 09 866046
A bejegyző bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24732789-2-09
Telefonszám: +36 30/ 905 1863
E-mail: info@mellszivo-webaruhaz.hu

A Bot-Mil Hungary tárhelyszolgáltatója:DBI Szoftver KFT Székhelye 4034 Debrecen Vágohíd utca 2. 4.Épület 2. emelet Adószám11742678-2-09, H11742678 Telefon: 06309980732

 

2. A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA, REGISZTRÁCIÓ A WEBÁRUHÁZBAN

2.1 Vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Webáruházat vagy annak bármely szolgáltatását használja, vagy a Webáruházban regisztrál, saját fiókot hoz létre (a "vevő"). A Webáruházat kiskorúak nem használhatják.

2.2 A Webáruházban való regisztrációval, illetve a Webáruház által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSzF-et, valamint kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bot-Mil Hungary  a vevő személyes adatait a Bot-Mil Hungary  adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, azokat harmadik feleknek az ott meghatározottak szerint átadja. A jelen ÁSzF és az adatkezelési szabályzat ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSzF és az adatkezelési szabályzat változásait nyomon követi.

2.3 Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSzF-et vagy annak bármely részét nem fogadja el, úgy nem jogosult a Webáruház használatára, illetve a Webáruház által kínált szolgáltatások igénybevételére.

2.4 A Bot-Mil Hungary  jogosult a jelen ÁSzF-et és az adatkezelési szabályzatot bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSzF, illetve adatkezelési szabályzat hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSzF, illetve adatkezelési szabályzat közzétételre kerül a Webáruház weboldalán.

2.5 A Webáruházban történő regisztráció a főoldalon található Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével lehetséges. A regisztráció során az alábbi adatokat szükséges megadni: Belépési adatok, felhasználónév*, Jelszó*, Jelszó újra*, Vezetéknév*, Keresztnév*, E-mail*, Telefonszám*, Név másolása a szállítási adatokhoz, Szállítási adatok, Szállítási név*, Város/Kerület:*, Cím*, Adatok másolása a számlázási adatokhoz, Számlázási adatok, Számlázási név, Város/Kerület:

2.6 Cím: Az adatok megadását követően a regisztráció érvényesítésére a Webáruház automatikusan e-mailt küld a vevőnek; a regisztráció az ebben történő hivatkozásra (linkre) való kattintással fejeződik be.

2.7 Bármelyik regisztrációt, amelyik helytelen vagy valótlan adatot tartalmaz, a Bot-Mil Hungary  jogosult érvénytelennek nyilvánítani, és a regisztrációt deaktiválni vagy törölni.

 

3. VÁSÁRLÁS A WEBÁRUHÁZBAN

3.1 A vásárlás feltételei és folyamata
3.1.1 A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSzF-ben meghatározott módon, Interneten keresztül a http://www.bebibolt.hu/ weboldalon.
3.1.2 A Webáruházban azon vevő adhat le megrendelést, aki érvényes és befejezett regisztrációval rendelkezik és a jelen ÁSzF-et és az adatkezelési szabályzatot elfogadta és magára nézve azt kötelezőnek ismerte el. A Webáruházban korábban már regisztrált vevő ugyanazzal az azonosítóval rendelhet, mint amit korábban megadott. Regisztráció ebben az esetben nem szükséges.
3.1.3 Amennyiben a vevő a Webáruházban nincs regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot a 2. pontban foglaltakkal összhangban.
3.1.4 A vevő a Webáruházban úgy tud vásárolni, hogy kiválasztja a termékeket, az a kosárba helyezi, majd ezután a kassza oldalra lép, ahol megadja szállítási és számlázási címét, majd véglegesíti rendelését.
3.1.5 A rendelés véglegesítése azt jelenti, hogy a vevő kötelező ajánlatot tesz a termékre, azaz a rendelés véglegesítése a vevő számára a megrendelt termék árának, valamint a kapcsolódó (csomagolási, fuvarozási) díjak megfizetésének kötelezettségével jár. A Webáruházban történt rendeléssel a vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen ÁSzF-et, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.
3.1.6 A Webáruházban megrendelt szolgáltatásokat a Bot-Mil Hungary  a rendelést visszaigazoló emailben szereplő helyszínen teljesíti.

3.2 A Bot-Mil Hungary  csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

3.3 A Webáruházban kínált termékek tulajdonságai, ára
3.3.1.A Webáruházban kínált termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az a termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Webáruházban kínált termékek minőségével, alapvető tulajdonságaival, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Webáruházban szereplő információn túli tájékoztatást a Bot-Mil Hungary  ügyfélszolgálata nyújt.
3.3.2 A Bot-Mil Hungary  szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt valamely kapcsolatban kérdése merülne fel, a Bot-Mil Hungary  készséggel áll a vevők rendelkezésére.
3.3.3 A jogszabály által előírt esetekben és körben a Bot-Mil Hungary  használati utasítást mellékel a megrendelt termékekhez. Ha a vevő valamely véletlen okból nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt a vevő köteles azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezni a Bot-Mil Hungary nak, aki a használati utasítást pótolja.
3.3.4 A vételár mindig a kiválasztott termék információs oldalán feltüntetett ár, amely magyar forintban értendő és – hacsak az ellenkezőjét a termék információs oldala egyértelműen nem jelzi – tartalmazza az Áfá-t. A feltüntetett ár nem tartalmazza a termék csomagolásával, szállításával járó esetleges költségeket. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján a Bot-Mil Hungary  ajánlati kötöttsége nem áll be.
3.3.5 A Bot-Mil Hungary  felhívja a vevők figyelmét, hogy a Webáruházban szereplő termékárak eltérhetnek az ugyanezen termékre a Bot-Mil Hungary  által működtetett üzletekben vonatkozó áraktól.
3.3.6 A Webáruházból rendelhető termékek árai változtatásának jogát a Bot-Mil Hungary  fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
3.3.7 A Bot-Mil Hungary  nyomatékosan felhívja a vevő figyelmét arra, hogy – noha a Bot-Mil Hungary  mindent megtesz a feltüntetett árak helyességéért – a Webáruházban szereplő árak adott esetben tévesek lehetnek, amelyért a Bot-Mil Hungary  felelősséget nem vállal. Amennyiben hibás ár kerülne a Webáruházban feltüntetésre, ideértve különösen a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árakat, valamint a nyilvánvalóan téves, rendszerhiba vagy más ok miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Bot-Mil Hungary  nem köteles a terméket hibás áron szállítani. A Bot-Mil Hungary  ez esetben felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától.

 

4. A RENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

4.1 A Webáruházban leadott rendelés a Ptk. 6:64. § szerinti jogi kötőerővel rendelkező ajánlattételnek minősül, melyet a vevő tesz a Bot-Mil Hungary  felé. A szerződés az ajánlat Bot-Mil Hungary  általi elfogadásával jön létre.

4.2 A vevő által a Webáruházban leadott rendelés (ajánlat) megérkezését a Bot-Mil Hungary  automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb a rendelés leadásától számított 48 órán belül visszaigazolja a vevő részére. A visszaigazoló e-mail az alábbi adatokat tartalmazza: Megrendelő adatai, Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Telefon, Szállítási adatok, Szállítási név, Város / Kerület, Cím, Számlázási adatok, Számlázási név, Város/Kerület, Cím, Adószám, Megjegyzés.

4.3 A visszaigazoló email kizárólag tájékoztató célt szolgál, célja a vevő tájékoztatása arról, hogy a rendelés a Bot-Mil Hungary -hoz beérkezett. A visszaigazoló e-mail nem minősül a Bot-Mil Hungary  részéről a vevő által a Webáruházon keresztül tett ajánlat elfogadásának, és a visszaigazoló e-mail nem keletkeztet szerződést a vevő és a Bot-Mil Hungary  között.

4.4 A Bot-Mil Hungary  a vevő rendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. Az elfogadó e-mailben a Bot-Mil Hungary  tájékoztatja a vevőt többek között a szerződés létrejöttéről, illetve a szállítás várható időpontjáról. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.

4.5 A vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Bot-Mil Hungary -tól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

4.6 A megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Bot-Mil Hungary  nem iktatja és utóbb nem lesz hozzáférhető, azonban a korábbi, már teljesített vásárlások adatait a vevő az oldalra belépve a saját adatai között megtekintheti. .

4.7 A szerződéskötés lehetséges nyelve: magyar.

4.8 A szerződés egyszeri ügyletre létrejött határozott idejű szerződés, a szerződés tárgyát képező rendelés teljesítésével szűnik meg.

4.9 A Bot-Mil Hungary  ezúton is tájékoztatja a vevőt, hogy a Webáruházban történő internetes rendelés nyomán létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadóak. Amennyiben a Ptk. szerinti fogyasztó rendel a Webáruházban, úgy a szerződés a fentieken túlmenően a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

4.10 Adatbeviteli hibák javítása: a rendelés véglegesítését megelőzően a vevőnek módja van áttekinteni a bevitt adatokat. Az adatbeviteli hibák kijavítására ekkor a "Vissza" gombbal való visszaléptetéssel és a korábbi oldalakon a hibás adat módosításával van lehetőség. A kosár tartalmának módosítására a "Kosár" oldalon van lehetőség.

A rendelés véglegesítését követően észrevett az esetleges adatbeviteli hibákat (így különösen a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban szereplő hibákat) a vevő köteles a lehető leghamarabb, a visszaigazoló e-mailben szereplő hibák tekintetében az email kézhez vételét követő 1 munkanapon belül jelezni a Bot-Mil Hungary  felé. Ezeket a hibákat a vevő a Bot-Mil Hungary  1. pontban szereplő elérhetőségein, elsődlegesen a level@bebibolt.hu email címen tudja jelezni.

 

5. SZÁLLÍTÁS, A TERMÉK ÁTVÉTELE ÉS FIZETÉS

A megvásárolt termékeket legtöbb esetben az MPL Magyar Posta Logisztika csomagküldő szállítja.
A fizetés történehet előre utalással az e-mailben megadott számlaszámra, vagy készpénzben történik a futárnak a csomag átvételekor.

A csomagok küldése 1-3 nap. Nagyobb megrendelés esetében 10 munkanapon belül.A webáruházban vásárolt termékről E-mailben értesítést küldünk 48 órán belül.
A kiszállítás házhozszállítással vagy Fox Post atomatába átvétellel.

A szállítás költsége( Fox Post pontra mérettől súlytól függően 990 ft-tól megelőzi egy e-mail amiben pontos ár lesz feltüntetve.

35000ft feletti vásárlás esetén postai költséget nem számítunk fel.

 

6. AZ ELÁLLÁS JOGA ÉS AZ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSA

6.1 Az elállás joga
6.1.1 A jelen pontban foglalt jogosultságok és kötelezettségek kizárólag azon vevőt illetik meg illetve terhelik, aki:
(a) a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, és
(b) a Webáruházban aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje („fogyasztó”).
6.1.2 A Webáruházban a Bot-Mil Hungary  kizárólag termékeket értékesít, szolgáltatásokat nem. A fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén jogosult
(a) a terméknek,
(b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
6.1.3 A fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult elállási jogát gyakorolni.
6.1.4 A fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
(a) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
(b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; továbbá
(c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
(d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
(e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
(f) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
(g) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; és
(h) mindazon egyéb esetekben, amelyekben a vonatkozó jogszabály (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) előírásai szerint nem illeti meg elállási jog a fogyasztót.

6.2 Az elállási jog gyakorlása és következményei
6.2.1 Ha a fogyasztó élni kíván a fent meghatározott elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot köteles eljuttatni postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján, a jelen ÁSzF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek valamelyikén a Bot-Mil Hungary  részére. Az elállási szándékot tartalmazó nyilatkozat lehet az Elállási Mintanyilatkozat oldalról letölthető mintanyilatkozat, vagy bármely más olyan nyilatkozat, amellyel a fogyasztó valamely konkrét rendeléstől egyértelmű nyilatkozattal eláll.
6.2.2 Ha a fogyasztó a 6.1.2 pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Bot-Mil Hungary  részére, úgy a fogyasztó határidőben gyakorolta az elállási jogát.
6.2.3 A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
6.2.4 A Bot-Mil Hungary  a fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó felé.
6.2.5 A fogyasztó köteles elállás esetén a megrendelt terméket a Bot-Mil Hungary  1. pontban feltüntetett, Budapest, Visegrád utcai címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül hiánytalanul visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
6.2.6 A termék visszaküldésének közvetlen költsége a fogyasztót terheli, a Bot-Mil Hungary -nak ennek megfelelően az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a fogyasztót más költség nem terheli.
6.2.7 Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Bot-Mil Hungary  visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy fogyasztó a Bot-Mil Hungary  által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
6.2.8 A Bot-Mil Hungary  jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Bot-Mil Hungary  a korábbi időpontot veszi figyelembe.
6.2.9 A pénz visszatérítése során a Bot-Mil Hungary  az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
6.2.10 A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

7. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

7.1 A jelen pont határozza meg a Bot-Mil Hungary  jótállási és szavatossági kötelezettségeinek terjedelmét. További információt a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatóban talál.

7.2 Kötelező jótállás
7.2.1 A Bot-Mil Hungary -t az értékesített termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. Korm. rendelet alapján a termékek ott meghatározott körére jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a Bot-Mil Hungary  a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, azaz a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
7.2.2 A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a vevő részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.
7.2.3 Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.
7.2.4 Jótállás esetén a vevőt ugyanazon jogok illetik meg, mint az alábbi, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.
7.2.5 A vevőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellék- és a termékszavatosságról szóló pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.3 Önkéntes jótállás
7.3.1 A Bot-Mil Hungary  nem köteles önkéntes jótállást vállalni, azt szabad döntése alapján vállalja vagy nem vállalja egy adott termékre. Amennyiben a Bot-Mil Hungary  az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Webáruházban, az adott termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást vállal, amely –amennyiben jogszabály kötelező jótállási időt ír elő – az előírt időtartamnál hosszabb is lehet.
7.3.2 A Bot-Mil Hungary  az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék vevő általi átvételekor adott jótállási jegyen (garanciajegyen) szereplő adatok útján közli.
7.3.3 A Bot-Mil Hungary  az önkéntes jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, azaz a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
7.3.4 Jótállás esetén a vevőt ugyanazon jogok illetik meg, mint az alábbi, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.
7.3.5 A vevőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a vevőt a jótállásból fakadó jogok a kellék- és a termékszavatosságról szóló pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4 Kellékszavatosság
7.4.1 A vevő a Bot-Mil Hungary  hibás teljesítése esetén a Bot-Mil Hungary -val szemben közvetlenül kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Kellékszavatossági igény azokért a termékhibákért érvényesíthető, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.
7.4.2 Fogyasztói szerződés esetén a vevő az átvétel időpontjától számított 2 (kettő) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a vevő érvényesíteni már nem tudja.
7.4.3 Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 (egy) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
7.4.4 A vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Bot-Mil Hungary  számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Bot-Mil Hungary  költségére a vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
7.4.5 A vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Bot-Mil Hungary  adott okot.
7.4.6 A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Bot-Mil Hungary -val.
7.4.7 A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vevő igazolja, hogy a terméket a Bot-Mil Hungary -tól vásárolta (a számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Bot-Mil Hungary  csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a vevő részére történő átadást követően keletkezett.
7.4.8 Amennyiben a Bot-Mil Hungary  bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
7.4.9 Ha a vevő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

7.5 Termékszavatosság
7.5.1 A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vevő – választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
7.5.2 A fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.
7.5.3 Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.
7.5.4 Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
7.5.5 Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
7.5.6 A fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog (termék) gyártójával vagy a forgalmazójával (azaz Bot-Mil Hungary -val) szemben gyakorolhatja.
7.5.7 A gyártó, illetve a Bot-Mil Hungary  kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
(a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
(b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
(c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
7.5.8 A gyártónak, illetve a Bot-Mil Hungary -nak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

8. A FELELŐSSÉG SZABÁLYAI, A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA

8.1 Webáruházban található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. Az információk pontosságáért, teljességéért a Bot-Mil Hungary  nem vállal felelősséget.

8.2 A vevő a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Bot-Mil Hungary  nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

8.3 A Bot-Mil Hungary  semmilyen formában nem vállal felelősséget a vevő által hibásan megadott adatokból eredendő hibás teljesítésért. Az ebből eredő kára megtérítését a Bot-Mil Hungary  azonban követelheti a hibás adatot megadó vevőtől.

8.4 A Webáruház oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Bot-Mil Hungary  nem vállal felelősséget.

8.5 A Bot-Mil Hungary emellett kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Minden vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Bot-Mil Hungary az erre vonatkozó megkeresés esetén a jogszabályban meghatározottak szerint együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

8.6 A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Ennek megfelelően a Bot-Mil Hungary  semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt eseményekkel összefüggésben bekövetkezett károk miatt, függetlenül attól, hogy az alábbi események mely okból következtek be:
(a) Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat hibája, az adatkapcsolat megszakadása vagy egyéb adathiba.
(b) Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
(c) Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
(d) Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, és különösen bármilyen adat elvesztése.
(e) Bármely szoftver (ideértve a Webáruház honlapját is) hibás működése.
(f) Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba.
(g) Bármely olyan tartalom, amelyet a Webáruházon nem a Bot-Mil Hungary , hanem valamely más személy helyezett el (pl. kommentek, hozzászólások).

8.7 A Bot-Mil Hungary  nem felelős a vevő semmilyen közvetett vagy következményi káráért, ideértve az elmaradt hasznot is.

8.8 A Bot-Mil Hungary  semmilyen módon nem felelős a vevő számítógépén vagy informatikai berendezésében keletkezett kárért, ideértve az adatlopást, adatvesztést, vírusokat, trójai programokat vagy bármilyen egyéb kártékony kódot és az ezek által okozott kárt is.

8.9 A Bot-Mil Hungary  vis maior esetén mindennemű felelősség alól mentesül.

 

9. SZEMÉLYES ADATOK, ADATBIZTOSNÁG, ADATELLENŐRZÉS

9.1 A résztvevők személyes adatainak kezelése a hatályos adatvédelmi szabályok szerint történik. Bővebb információ az adatvédelmi szabályzatban található. A vevő a jelen ÁSzF elfogadásával hozzájárul személyes adatainak az adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez.

9.2 A Webáruház Linux/PHP/MySQL alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. Ettől függetlenül, a Bot-Mil Hungary  javasolja, hogy minden vevő tegyen meg bizonyos alapvető, legalább az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer és a böngészőprogram biztonsági frissítéseit.

9.3 A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.4 Az Internet globális jellegére tekintettel a vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a vevő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a vevőt terheli a felelősség.

9.5 A vevő által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Bot-Mil Hungary  jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Bot-Mil Hungary  jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6 Amennyiben a vevő a Webáruház valamely oldalán kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Bot-Mil Hungary  részére. Amennyiben a Bot-Mil Hungary  jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

10. MÓDOSÍTÁS

10.1 A Bot-Mil Hungary  bármikor szabadon módosíthatja a jelen általános szerződési feltételeket és a vásárlás egyéb feltételeit, illetve szabályait, ideértve a Webáruház honlapját is, bárminemű értesítési vagy egyéb kötelezettség nélkül.

10.2 Bármely módosítás abban az időpontban lép hatályba, amikor a módosítás közzétételre kerül a Webáruház honlapjára.

 

11. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

11.1 Panaszkezelés
11.1.1 Bármely vevő az általa rendelt termékkel vagy a Bot-Mil Hungary  tevékenységével kapcsolatos kifogásait a Bot-Mil Hungary  1. pontban meghatározott elérhetőségein terjesztheti elő.
11.1.2 A hatályos jogszabályok értelmében a fogyasztónak minősülő vevők által előterjesztett szóbeli panaszt a Bot-Mil Hungary  azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a fogyasztónak minősülő vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Bot-Mil Hungary  a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát
(a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a panaszos fogyasztónak átadja,
(b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a panaszos fogyasztónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló alábbi részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi (és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el).
11.1.3 A Bot-Mil Hungary  a telefonon közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Bot-Mil Hungary  köteles a fogyasztóval közölni.
11.1.4 A Bot-Mil Hungary  az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a fogyasztóhoz eljusson. A panasz elutasítása esetén köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

 

ászf letöltésÁSZF Letöltés

 

Adatvédelmi tájékoztató | ÁSZF